Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). – dalej RODO informujemy, iż
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Administratorem Danych Osobowych w Goldhaus Doradztwo i Pośrednictwo Paweł Chrostowski. jest:
Goldhaus Doradztwo i Pośrednictwo Paweł Chrostowski, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów, tel.: 698005988; e-mail: goldhausnieruchomosci@gmail.com

Goldhaus otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności pośrednictwa podejmowanych na Państwa życzenie, będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, związanych z tymi czynnościami.

Państwa dane przetwarzane są w celu:
-realizacji czynności pośrednictwa,
-realizacji umowy oraz jej zabezpieczenia finansowego,
-promocji usług pośrednictwa,
-realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. prowadzenia rachunkowości, archiwizacji danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania zaistniałych zdarzeń, promocji usług pośrednictwa, marketing bezpośredni oraz szerzej rozumiane cele marketingowe Goldhaus Doradztwo i Pośrednictwo Paweł Chrostowski., po wcześniejszym uzyskaniu Pani/Pana zgody,
Państwa dane osobowe wynikające ze współpracy z Goldhaus Doradztwo i Pośrednictwo Paweł Chrostowski będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności pośrednictwa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przechowywane/ przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracującym z naszą firmą partnerom: biuro rachunkowe, z którym Pośrednik związany jest umową o świadczenie usług księgowych. firmy informatyczne, hostingowe, dostawcy oprogramowania, podmioty bankowości, w których Państwo będziecie się kredytować, deweloperom, rzeczoznawcom majątkowym, geodetom, notariuszom, jak i innym biurom obrotu nieruchomościami współpracującym z naszym biurem. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania/przechowywania danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania/ przechowywania.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny: Goldhaus Doradztwo i Pośrednictwo Paweł Chrostowski, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów lub e-mailem: goldhausnieruchomosci@gmail.com
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami naszego biura, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania przez nas czynności pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontynuacji współpracy.

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jednocześnie zapraszamy do współpracy.